Verzoek om samenwerking en steun tijdens en na Corona

Geplaatst op 23-04-2020  -  Categorie: Nieuwsbericht Hartje  -  Auteur: Ton Kranenburg - Hartje 's-Hertogenbosch  -  Bron:

‘s-Hertogenbosch, 23 april 2020
Betreft: Verzoek om samenwerking en steun tijdens en na Corona

Geacht college,

Al weken beheerst Corona het leven van iedereen in Nederland dus ook het leven van de ondernemers in onze mooie stad, 's-Hertogenbosch. Dagelijks zie je de boodschap #SamenSterk rechts bovenaan op je televisie staan en de gemeente heeft samen met VVV en ondernemers #SamenzijnwijDenBosch gelanceerd.
Samen Sterk: dat zijn de horeca, de winkeliers en de culturele instellingen in 's-Hertogenbosch. Zij hebben van 's-Hertogenbosch een fijne stad om te verblijven gemaakt, een stad die graag bezocht wordt door regionale, landelijke maar ook internationale bezoekers.
Samen Sterk komt door de goede mix van de diverse ondernemers maar ook door de diversiteit in kleine winkels. Een bezoeker komt niet alleen naar 's-Hertogenbosch voor een Zara, Hema, etc. De bezoeker komt door de goede mix van winkels: groot, klein, exclusief, apart, standaard, keten en niet-keten etc.
's-Hertogenbosch staat bekend om de vele kleine en vaak ook unieke boetieks. Daar vallen nu de grootste klappen. Als 's-Hertogenbosch dit onderscheidende karakter wil blijven behouden, ook na Corona, dan is steun voor hen onmisbaar. Met name die kleine zelfstandige ondernemer kan niet een zelfde vuist maken als de grote keten. Die kleine ondernemer is volledig overgeleverd aan de goodwill van de pandeigenaar en de bank. Deze kleine zelfstandige is het gezicht van Den Bosch. Laten we dat gezicht behouden. Anderzijds zien we ook nieuwe dynamieken en krachten ontstaan. Wat nu gebeurt valt niet meer onder noemer ondernemersrisico; dit was niet te voorzien en daar kan men ook niet op voorsorteren; overmacht. Samenwerken, gedeelde belangen, gedeelde verliezen en gedeelde winsten is nu het credo. Dat de retailer open mag is te gemakkelijk; de overheid roept op om thuis te blijven. Dat stimuleert het bezoek aan de fysieke winkels niet, maar het internetshoppen nog meer.
De horeca is enorm zwaar getroffen: zij hebben hun zaken moeten sluiten. De retailondernemer heeft het zo mogelijk nog veel zwaarder: de huurprijzen liggen op een vergelijkbaar en vaak hoger niveau; er is voor gigantische bedragen ingekocht om de voorraden op een optimaal niveau te hebben voor dit zeer belangrijke voorjaarsseizoen (kosten van € 200.000,-- en meer per winkel zijn normaal). Deze kosten moeten worden betaald terwijl er geen of nauwelijks omzet is, deze hele voorraad wordt nagenoeg afgeschreven; en dan staan ze nu voor het moment om de bestellingen en contractuele commitment voor de najaars- en wintercollecties uit te voeren. Dit is financieel niet op te brengen zonder steun van overheid, banken en vastgoedbeleggers / pandeigenaren. Zeker de modebranche heeft het enorm zwaar, zij schrijven een volledig modeseizoen af.
Veel winkels zijn gelukkig nog steeds open maar omzetten van lager dan 20% zijn meer regel dan uitzondering. Immers, de bezoeker kan nergens meer terecht voor een kopje koffie of een lunch tussendoor.
20% omzet is niet rendabel, zeker niet omdat de kosten zoals huur, gas, licht, water, (deels) personeel, verzekering en datacommunicatie etc. gewoon doorgaan. Veel zelfstandig winkeliers zijn al aan het interen op hun spaargeld, wat in de meeste gevallen ook niet royaal is. Door de hoge huurprijzen (veel verhuurders bewegen niet mee) het online winkelen, de sterker wordende concurrerende steden zijn de financiële buffers zeer beperkt.
2/2
Om na Corona nog een binnenstad te hebben die uitnodigend is voor bezoekers vragen wij u dringend om niet alleen aandacht voor de horecaondernemer maar zeker ook voor de (kleine) winkelier. Op dit moment is het niet gewenst dat er meer bezoekers naar de stad komen, hierin volgen wij uiteraard het landelijk beleid maar er zijn wel andere mogelijkheden; in goede jaren kun je halen, in slechte tijden moet je steunen!
U kunt deze ondernemer tegemoet komen door lastenverlichting:
1. Geen OZB heffing in 2020
2. Geen precario afdrachten in 2020
3. Geen verhogingen parkeergelden (om te voorkomen dat nog meer bezoekers onze stad gaan mijden)
Naast lastenverlaging/-verlichting willen wij ook graag inzetten op:
1. Versnelde aanpak / verbetering openbare ruimte
2. Alle mogelijke ruimte voor de ondernemers om te ondernemen; creëer ruimte en zekerheid
3. Gebruik van de openbare ruimte bij 1,5 meter economie (wachtende klanten)
4. Handhaving
5. De ondernemer duidelijkheid en helderheid te geven; hiervoor is contact van de gemeente met het bestuur van Hartje 's-Hertogenbosch van wezenlijk belang.
6. Een noodfonds opzetten en communiceren
7. Eén ondernemersloket, één team
8. Inzetten op optimale samenwerking tussen detailhandel - horeca - cultuur en tzt ook events (taskforce)
Daarnaast willen wij graag met u kijken wat er voor mogelijkheden zijn als de horeca weer opengaat; meer bezoekers in de stad. We zullen moeten nadenken hoe wij veilig deze bezoekers weer naar de stad kunnen trekken in de te verwachten 1,5 meter economie.
Graag gaan wij met u op korte termijn in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden om de mooie binnenstad met al zijn zelfstandige ondernemers te steunen in deze zeer moeilijke tijd maar ook om te kijken naar de mogelijkheden tijdens de 1,5 meter economie en daarna.
Wij begrijpen dat de huidige situatie ook voor de gemeente moeilijk is, maar concrete actie en daadkracht is nu echt vereist.
Graag worden wij uitgenodigd om samen te kijken naar de mogelijkheden en zien wij nadere berichten -en maatregelen- van u tegemoet, uw steun is hard nodig.

Met vriendelijke groet, Ton Kranenburg
Voorzitter Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch
cc Raadsleden gemeente 's-Hertogenbosch


 

Laatste nieuws

Controle naleving uitstallingsbeleid Gemeente

De gemeente ’s-Hertogenbosch beschermt de inrichting en sfeer van de Bossche Binnenstad met een uitstallingenbeleid. Afgelopen twee jaar zijn situaties buiten de regels om door de coronamaatregelen gedoogd. Denk aan u...

brandbrief

Aan:   Heer J MikkersJ.Mikkers@s-Hertogenbosch.nl Van:   OV Hartje ’s-Hertogenboschinfo@hartje.nu   Datum:        12-1-2022Onderwerp: help het Kabinet, houdt ’s-Hertogenbosch bruisend   Geachte burgemeester Mikke...

Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek: Terugblik & doorkijk naar 2022

Het eind van het jaar staat alweer bijna voor de deur. Vanuit de gemeente kijken we terug op een succesvol jaar op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek. Activiteiten zoals de totstandkoming en ondertekening van ...

 
 
 
 

Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch

Mobiel 06-53102690

Postbus 5005 • 5211GA • 's-Hertogenbosch
K.v.K 40216482 • Rabobank IBAN NL04RABO 0121.921.611 • BTWnr. NL0048.74.213B01

sh