Doorlopende evenementenverzekering

Geplaatst op 19-04-2018  -  Categorie: Nieuwsbericht Hartje  -  Auteur: Hartje 's-Hertogenbosch

Doorlopende evenementenverzekering

Op verzoek van onze leden hebben wij getracht een doorlopende evenementenverzekering af te sluiten. Dat blijkt helaas complexer dan we dachten. Bij het afsluiten van een evenementenverzekering spelen namelijk een aantal factoren een rol, zoals:
– aantal bezoekers/deelnemers
– karakter van het evenement (risico-elementen)
– datgene wat je wil verzekeren (weersomstandigheden, ongevallen, waardevolle objecten)

Niet alle evenementen die door de ondernemers binnen Hartje georganiseerd worden, zijn gelijkwaardig. Daardoor ontbreekt het aan een vaste basis voor een doorlopende evenementenverzekering. Daarnaast is de rol van Hartje in dit geval niet die van organisator van het evenement, waardoor we ook niet aansprakelijk zijn voor de risico’s. Bovendien kan Hartje in dit geval alleen haar leden vertegenwoordigen, en niet alle ondernemers. Om bovenstaande redenen zijn we na lang en rijp beraad tot de conclusie gekomen dat een zogenaamde collectieve verzekering niet tot de mogelijkheden behoort. Mochten jullie als leden hier vragen over hebben of suggesties hebben voor andere samenwerkingsmogelijkheden op dit gebied, dan horen wij deze graag.


 

Laatste nieuws

aanvraag ontheffing van de winkeltijdenwet

Onderwerp: uw aanvraag ontheffing van de winkeltijdenwet   Geachte mevrouw De Kleijn, Namens uw leden heeft voor zondag 1-8-15-22-29 december verruiming van de openingstijden aangevraagd. De ontheffing word...

Verruimen uitstallingenbeleid voor winkeliers

Geachte heer, mevrouwDe gemeente ’s-Hertogenbosch heeft als beleid de inrichting en sfeer van de centrale winkelgebieden inde stad te beschermen. We verruimen dit uitstallingenbeleid voor winkeliers. U mag vanaf vanda...

Vlaggen protocol

Hartje 's-Hertogenbosch heeft vragen gesteld aan de Gemeente welke vlaggen er nu wel of niet gehangen mogen worden in onze Binnenstad.   In onze APV is opgenomen dat je zonder toestemming van het college geen voorwe...

 
 
 
 

Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch

Mobiel 06-53102690

Postbus 5005 • 5211GA • 's-Hertogenbosch
K.v.K 40216482 • Rabobank IBAN NL04RABO 0121.921.611 • BTWnr. NL0048.74.213B01

sh