Missie

“Waar staan we voor?”
Hartje ’s-Hertogenbosch komt op voor de belangen van haar leden en
ondersteunt deze bij het ondernemen in de Bossche Binnenstad.

Visie

“Waar gaan we voor?”
Hartje ’s-Hertogenbosch gelooft in een binnenstad waar je alleen door samen
te werken kunt bereiken wat we allemaal willen: een veilige en bereikbare
binnenstad waar je goed kunt ondernemen en die prettig is om in te verblijven.
Samenwerken met belang-hebbende partijen in de binnenstad en daarbuiten,
maar vooral als ondernemers onderling, is daarbij cruciaal.

Kernwaarden

Transparant
Hartje is open en helder over haar standpunten en in haar communicatie.

Oplossingsgericht
Hartje komt op voor de belangen van haar leden zonder daarbij een starre
houding aan te nemen. Wij houden hierbij oog voor het overkoepelende belang
van de binnenstad.

Proactief
Hartje is niet afwachtend en neemt indien mogelijk of nodig, graag het
voortouw om te bereiken waar ze voor staat.

Download hier de brochure

 


Hoe vertaalt zich dat naar binnenstadondernemers, -
bewoners, gemeente en overige stakeholders?

Verbinden

• Hartje communiceert met haar leden door middel van nieuwsbrieven, de website en een
jaarlijkse ALV.
• De gebiedscoördinatoren vormen de schakel tussen leden en bestuur. Zij zijn de ogen en
oren in de binnenstad en aanspreekpunten namens het bestuur.
• Hartje organiseert een aantal keer per jaar inspiratiesessies voor haar leden.
• Hartje onderhoud op structurele wijze contacten in de stad met de diverse stakeholders
en communiceert dit richting haar leden.
• Hartje streeft naar meer verbinding met de bewoners van de binnenstad die niet alleen
consumenten maar ook ambassadeurs zijn.
• Hartje ontmoet jongeren. Zij vormen de medewerkers en consumenten van de komende
jaren.
• Hartje streeft naar oprichting van een professionele organisatie binnenstadsmanagement.

Verblijven

• Hartje staat voor een veilige en schone binnenstad en ondersteunt initiatieven ter
bevordering van de veiligheid.
• Hartje streeft naar meer groen in de binnenstad.
• Hartje koestert het “bourgondische imago” van de binnenstad. Gastvrijheid zit in onze
genen.
• Hartje staat voor een goede bereikbaarheid en behoud van het huidige aantal
parkeerplaatsen in de binnenstad.
• Hartje staat voor een autoluwe binnenstad en een totaal 30 km gebied.
• Hartje pleit voor een doelgroepgerichte en overkoepelende promotie-strategie
voor de binnenstad van ’s-Hertogenbosch met als doel meer consumenten naar de
binnenstad te trekken.

Beleven

• Hartje stimuleert de vestiging van nieuwe winkelformules in het centrum.
• Hartje promoot en ondersteunt de schaalvergroting van het centrumgebied met
De Spoorzone.
• Hartje draagt de grote diversiteit van het winkelaanbod uit richting bezoekers.
• Hartje promoot een levendige binnenstad en ondersteunt evenementen
en festivals in de binnenstad die bijdragen aan de beleving van de bezoeker.
• Hartje stimuleert en ondersteunt initiatieven met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

 

Jaarlijkse evaluatie

Het bestuur zal de visie en actiepunten jaarlijks evalueren en zo nodig
bijstellen om het realiseren van de missie te kunnen blijven waarborgen.

Wilt u meer weten over onze missie en visie? Neem dan contact met ons op via ofni.[antispam].@hartje.nu.


Logo Hartje 's-Hertogenbosch
 

ONTDEK DE VOORDELEN VAN LIDMAATSCHAP

 

          Meer informatie

 
 
 
 

Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch

Mobiel 06-53102690

Postbus 5005 • 5211GA • 's-Hertogenbosch
K.v.K 40216482 • Rabobank IBAN NL04RABO 0121.921.611 • BTWnr. NL0048.74.213B01
sh